IV Kongres Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore održan je 24. novembra i na sjednici izabran novi predsjednik Nenad Rakočević.

Za članove Statutarne komisije izbrani su Rajko Lopičić, Jadranka Bojović i Aleksandar Savović dok Nadozni odbor sada sačinjavaju Nikola Popović, Srđana Milićević i Aleksandar Radulović. 

 

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore je najbrojniji granski sindikat u Crnoj Gori koji broji više od 8.000 članova.

- Planovi su uvijek da stremimo ka boljem, ka kvalitetnijim rezultatima rješenjima pravnog statusa svih članova Sindikata Uprave i pravosuđa i ostalih članova SSCG. Predstoji nam  neprestana i neiscrpna borba. Koliko god budemo uspjeli da završimo uvijek će postojati taj zarez da možemo još i tome ćemo da stremimo - kazao je novoizabrani Rakočević.

Sjednici su osim delegata prisustovali gosti iz Sindikata uprave Makedonija, Sindikata Uprave republike Srpske, Sindikata uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Sudskog savjeta i Vrhovnog suda Crne Gore, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, kao i predsjednici granskih sindikata SSCG.

 

 

enfrdeitrusles

UČLANI SE

PRAVNA POMOĆ

DOO Rekra

DOO ZA REKREACIJU, ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA ''REKRA'' PODGORICA

REKRA

SZ Pljevlja

Služba zaštite Pljevlja

SZ Pljevlja