Postignuti nivo razvoja zaštite i zdravlja na radu važan je pokazatelj dostignutog nivoa društvenog razvoja i socijalne odgovornosti jednog društva, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.

On je otvorio je panel diskusiju na temu “Zaštita i zdravlje na radu za sve aktere u procesu rada“ koja je održana u organizaciji Međunarodne organizacije rada, Uprave za inspekcijske poslove, Udruženja zaštite na radu i resornog ministarstva.

 - Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu obilježava se 28. aprila u cilju promovisanja aktivnosti i radnji na prevenciji povreda na radu i profesionalnih bolesti na globalnom nivou. Obilježavanjem ovog dana želi se usmjeriti međunarodna pažnja i na nove trendove u oblasti zaštite i zdravlja na radu, ali i ukazati na uzroke koji dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, kao i smrtnih slučajeva - kazao je Purišić.

Zajednička briga poslodavca i zaposlenog, kako je naveo, jeste zdravo radno mjesto za sve zaposlene u Crnoj Gori, prevencija povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, poboljšanje uslova u kojima zaposleni izvršavaju svoje radne zadatke, kao i unapređenje zdravlja svih učesnika radnog procesa.

- Napredak Crne Gore i društva kao cjeline u ovoj oblasti, prije svega stvarajući dobru zakonsku infrastrukturu koja reguliše prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih, jačajući nadzorne kapacitete i uvodeći dobre prakse u ovu oblast, što je značajno povećalo ličnu sigurnost zaposlenih, što se ogleda u smanjenju povreda na radu - dodao je Purišić.

On je podsjetio da kada je u pitanju normativna uređenost zaštite i zdravlja na radu otišli smo i korak dalje donošenjem Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u CG za period 2016.-2020. godine, kao i velikog broja podzakonskih akata.

- Dodatni stepen unapređenja zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori ćemo obezbijediti donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, koji je Vlada utvrdila na 71. sjednici od 05. aprila 2018. godine, a koji je u fazi procesuiranja prema Skupštini - naglasio je Purišić.

On je pozvao sve činioce zaštite i zdravlja na radu da zajedničkim naporima oblast zaštite i zdravlja na radu podignemo na još veći nivo kako bi se našim zaposlenim obezbijedio siguran i zdrav rad.

Načelnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu, Danijela Šuković, upoznala je prisutne o konkretnim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, što je naočigled svih bila najinteresantnija tema skupa.

Šuković je istakla da Ministarstvo rada i socijalnog staranja stoji na raspolaganju svim zainteresovanim stranama, kako u pojašnjenjima novih zakonskih rješanja, tako i u svim drugim planiranim aktivnostima, a sve u cilju bolje informisanosti o pitanjima zaštite i zdravlja na radu.

Direktor Uprave za inspekcijske poslove CG, Alija Košuta je kazao da je jedan od njihovih prioritetnih zadataka obezbjeđivanje bezbjednog radnog mjesta sa aspekta zaštite i zdravlja na radu.

- Podaci o povredama na radu iz 2017. pokazuju smanjenje od 50 odsto u odnosu na 2007. u kojoj je bio zabilježen najveći broj povreda na radu - kazao je Košuta.

Predsjednica Unije poslodavaca, Svetlana Vuksanović istakla je da se primjenama mjera zaštita i zdravlja na radu omogućava bezbjedan i zdrav rad i zato i poslodavci i zaposleni u zaštiti na radu treba da vide najbolja rješenja.

- Poznato je da uspješna firma postaje ona koja ima takav sistem zaštite koja omogućava da rizik od povrede ili oštećenja zdravlja na radnom mjestu ili ne postoji ili je minimalan - poručila je Vuksanović.

Generalni sektretar SSCG, Duško Zarubica smatra da zaposleni nijesu dovoljno zaštićeni.

- Sa aspekta sindikata stanje zaposlenih u zaštiti i zdravlju na radu nije zadovoljavajući a na to ukazuju brojne povrede, neusklađenost opreme zaposlenog sa propisanom zaštitom za ta radna mjesta pa dolazi do ozbiljnih povreda a nedavno smo imali incidente sa fatalnim ishodom. Sindikat smatra da je značajno unaprijeđen tekst zakona time što je predviđena obaveza određivanjaa koodrinatora za zaštitu na radu - kazao je Zarubica.

Generalni sekretar druge radničke asocijacije Unije sindiakta, Srđa Keković smatra takođe da je ova tema

nepravedno zapostavljena kako od strane države i njenih instuticja takao i od strane poslodavaca a onda u konačnom i od strane zapošljenih.

- Očekujem kada se donesu izmjene Zakona o zaštitu i zdravlju na radu da se preciziraju obaveze predstavnika zapošljenih za zaštitu na radu i da će buđenjem svijesti i edukovanjem pojedinaca koje ćemo instalirati kod poslodvaca imati sa ovom temom da se više pozabavimo - poručio je Keković.

 

enfrdeitrusles

UČLANI SE

PRAVNA POMOĆ

DOO Rekra

DOO ZA REKREACIJU, ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA ''REKRA'' PODGORICA

REKRA

SZ Pljevlja

Služba zaštite Pljevlja

SZ Pljevlja